Taisyklės

1. Skelbimai.ukzinios.lt veikla ir veiklos Taisyklės

1.1 Skelbimai.ukzinios.lt veiklą vykdo UAB „Ukmergės žinios“, Gedimino g. 34, Ukmergė (toliau vadinama Skelbimai.ukzinios.lt)
1.2 Šiomis dalyvavimo interneto svetainėje adresu Skelbimai.ukzinios.lt Taisyklėmis nustatytos skelbimų patalpinimo Interneto svetainėje Skelbimai.ukzinios.lt ir jų peržiūros sąlygos bei Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyvių teisės, pareigos ir atsakomybės. Taisyklės yra privalomos visiems Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyviams.
1.3 Veiklos dalyvis išreiškia savo sutikimą su Skelbimai.ukzinios.lt Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Interneto svetaine Skelbimai.ukzinios.lt. Asmenys, nesutinkantys su bent viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyviais.
1.4 Skelbimai.ukzinios.lt veikla yra techninių priemonių, skirtų talpinti ir peržiūrėti skelbimus internete suteikimas. Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyvis yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti skelbimą svetainėje.

2. Skelbimai.ukzinios.lt paslaugos

Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyviai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) gali nemokamai naudotis šiomis paslaugomis:
a) Skelbimų įdėjimas, redagavimas;
b) Skelbimų paieška svetainėje pagal pasirinktus kriterijus;
c) Skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija (spausdinimas, siuntimas norimam adresatui vidiniu pranešimu, el. paštu ar trumpaja žinute);
d) Komentarų apie parduodamus objektus įdėjimas.
Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyviai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) gali užsakyti mokamas papildomas paslaugas. Papildomų paslaugų kainos nurodomos Skelbimų talpinimo aplinkoje. Skelbimai.ukzinios.lt turi teisę vienašališkai keisti Internetinėje svetainėje Skelbimai.ukzinios.lt teikiamų paslaugų įkainius, apmokestinti nemokamas paslaugas.

3. Skelbimų turinys, forma, patalpinimo ir bendro elgesio svetainėje Skelbimai.ukzinios.lt Taisyklės

3.1 Skelbimai.ukzinios.lt duomenų bazėje galima patalpinti skelbimus į visas Skelbimai.ukzinios.lt nurodytas skelbimų kategorijas.
3.2 Skelbimai.ukzinios.lt duomenų bazėje galima patalpinti tik po vieną skelbimą apie kiekvieną parduodamą, perkamą, nomuojamą, keičiamą, dovanojimą objektą, suteikiamą paslaugą arba ieškant pažinčių (toliau vadinama Objektas).
3.3 Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Skelbimai.ukzinios.lt svetainės kategorijoje (pvz. skelbimas apie ieškomą objektą negali būti patalpintas kategorijoje su parduodamais objektais).
3.4 Draudžiama talpinti skelbimus apie antiradarus, žmonių vidaus organus, kraujo, spermos ar kt. donorystę; vaistus, maisto papildus; degalus, transporto priemonių dokumentus ir techninius pasus; naftos produktus; kai kurias chemines medžiagas, pvz., gyvsidabrį; narkotines medžiagas, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, kaljanus, elektronines cigaretes bei jų priedus ir reikmenis; ginklus be leidimų (ribotos civilinės atsakomybės); politinio, religinio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, skatinančio smurtą, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą pobūdžio skelbimus.
3.5 Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyviams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją. Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyvis privalo pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti ir realiai turimas prekes ir/arba apie siūlomas suteikti ir realiai teikiamas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją, kainą. Taip pat skelbime turi būti pateikta teisinga kontaktinė informacija: kontaktinis telefonas, elektroninis paštas.
3.6 Skelbimas gali būti iliustruotas ne daugiau kaip 20 nuotraukų, kuriose privalo būti pavaizduotas tik siūlomas pardavimui objektas, įmonės, siūlančios paslaugas/darbą logotipas ar asmens, ieškančio darbo, nuotrauka. Nuotraukos dydis neturi viršyti 10Mb.
3.7 Draudžiama parduodamo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.: ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu.
3.8 Skelbimą patalpinęs veiklos dalyvis privalo turėti siūlomą objektą. Skelbime objektą siūlyti draudžiama: jei objektas yra parduotas; jei pirkėjas objektą dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio vartotojo ar jo nurodyto asmens; jei už informaciją apie objektą taikomas mokestis.
3.9 Patalpindamas skelbimą, jo autorius patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
.10 Draudžiama skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės.
3.11 Patalpindamas skelbimą, jo autorius prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
3.12 Skelbimai.ukzinios.lt turi teisę apdoroti (rinkti, saugoti, tvarkyti, laikyti, atlikti užklausas, išrinkti, sujungti, naudoti, paslėpti ar ištrinti) Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyvio skelbimus, kuriuos jis įrašė į Skelbimai.ukzinios.lt duomenų bazę, su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems asmenims (Duomenų gavėjams), kurie naudoja Duomenų bazę skelbimų paieškai.
3.13 Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyvis sutinka, kad įrašydamas savo Skelbimą, neįgyja autorinių teisių į Duomenų bazę, tačiau turi teisę keisti, papildyti ar atnaujinti savo Skelbimą.
3.14 Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyvis sutinka, kad jei gautas pagrįstas vartotojo skundas arba jei Skelbimai.ukzinios.lt administratoriai mano arba jei tai yra akivaizdu iš Skelbimo, įrašyto į duomenų bazę, kad Skelbime yra pateikta klaidinga informacija, arba kad Skelbimas prieštarauja priimtoms teisės, moralės, dorovės, padorumo ar etikos normoms, tai Skelbimai.ukzinios.lt turi teisę pašalinti Skelbimą iš Duomenų bazės ir/arba blokuoti Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyvį.
3.15 Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyvis sutinka, kad Skelbimai.ukzinios.lt nėra Duomenų gavėjų teisių atstovas, agentas ar vykdytojas ir todėl neatsako už galimą patirtą žalą, naudojantis Skelbimai.ukzinios.lt sistema.
3.16 Veiklos dalyvis, sutikdamas su bendrosiomis Skelbimai.ukzinios.lt Taisyklėmis, pasižada, kad jokiais įmanomais būdais nepiktnaudžiaus galimybe siųsti ir/ar gauti trumpąsias SMS žinutes Skelbimai.ukzinios.lt sistemos pagalba. Užfiksavus tokio pobūdžio nusižengimus, visa informacija bus perduodama atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
3.17 Veiklos dalyvis pasižada, kad skelbimą rekomenduos (trumpąją SMS žinute ar elektroniniu paštu) tik žmogui, kurį pažįsta ir/ar turi jo sutikimą ir kuriam skelbimo turinys yra aktualus. Skelbimai.ukzinios.lt neatsako už vartotojų siunčiamų žinučių (vidiniu pranešimu ar el. paštu) turinį, siunčiamą kitiems portalo lankytojams.
3.18 Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyviams draudžiama talpinti abstrakčius skelbimus, t.y. viename skelbime negali būti parduodami keli skirtingi objektai vienu metu. Gero skelbimo pavyzdys: „Parduodu telefoną X, kaina N Eur“. Abstraktaus skelbimo pavyzdys: „Parduodu telefonus X, Y, Z. Kainos nuo A iki B Eur“. Tokie skelbimai gali būti trinami be išankstinio perspėjimo iš Skelbimai.ukzinios.lt duomenų bazės.
3.19 Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyviai, pateikdami informaciją apie Objektą, turi laikytis visų dorovės, padorumo ir moralės Taisyklių (nenaudoti keiksmažodžių, žodžių, frazių galinčių įžeisti kitus asmenis, pornografinio turinio, turinio apie lytinį santykiavimą ar lytinės aistros tenkinimą už atlygį, kitokio nepadoraus turinio), nepažeisti bet kurių asmenų teisės į privatumą, nepažeisti intelektinės nuosavybės teisių. Už tokio pobūdžio nusižengimus Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyviams taikoma:
- perspėjimas apie moralės ir dorovės Taisyklių pažeidimą;
- skelbimo su nepadoriu turiniu šalinimas iš Skelbimai.ukzinios.lt duomenų bazės;
- Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyvio pašalinimas iš sistemos be teisės kada nors prisiregistruoti dar kartą.
3.20 Patalpindamas skelbimą jo davėjas privalo laikytis Skelbimai.ukzinios.lt skelbimo patalpinimo Taisyklių. Skelbimai, neatitinkantys taisyklių, gali būti šalinami be išankstinio perspėjimo, o pinigai, jei skelbimui buvo užsakyta kokia nors reklama, negrąžinami.
3.21 Kitų internetinių skelbimų svetainių reklama svetainėje Skelbimai.ukzinios.lt - griežtai draudžiama. Skelbimai trinami be išankstinio perspėjimo, pinigai, jei buvo užsakyta kokia nors reklama, negrąžinami.
3.22 Draudžiama pateikti, publikuoti, siųsti arba laikyti Interneto svetainėje Skelbimai.ukzinios.lt turinį, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką.
3.23. Vartotojų siunčiamos žinutės ir el. laiškai gali būti peržiūrimi, o netinkamo turinio žinutės ir el. laiškai gali būti ištrinti ir nepasiekti adresato.

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės

4.1 Skelbimai.ukzinios.lt atmeta, ištrina arba nukelia į paieškos rezultatų sąrašo pabaigą Skelbimus iš Skelbimai.ukzinios.lt duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse (žr. 3 skyrių) nustatytų reikalavimų.
4.2 Jei tas pats veiklos dalyvis antrą kartą pažeidžia Taisykles, Skelbimai.ukzinios.lt turi teisę be įspėjimo uždrausti jam dalyvauti Skelbimai.ukzinios.lt veikloje.
4.3 Be atskiro įspėjimo Skelbimai.ukzinios.lt gali atlikti nedidelius skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose.

5. Atsakomybės apribojimas

5.1 Skelbimai.ukzinios.lt tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimų, komentarų) patalpinimui interneto svetainėje. Skelbimai.ukzinios.lt nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
5.2 Skelbimai.ukzinios.lt atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Skelbimai.ukzinios.lt duomenų bazę, jei tik Skelbimas atitinka Taisyklių reikalavimus.
5.3 Skelbimai.ukzinios.lt neatsako už Skelbime pateikiamos infomacijos neatitikimą tikrovei.
5.4 Skelbimai.ukzinios.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.
5.5 Skelbimai.ukzinios.lt negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš Skelbimai.ukzinios.lt duomenų bazės Skelbimai.ukzinios.lt veiklos dalyvio nustatytą dieną.
5.6 Skelbimai.ukzinios.lt neatsako dėl Skelbimai.ukzinios.lt veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių Skelbimai.ukzinios.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti Skelbimai.ukzinios.lt veiklos.
5.7. Skelbimai.ukzinios.lt neatsako už komentarų, esančių Skelbimuose, turinį.

6. Informacija apie duomenų apsaugą

6.1 Veiklos dalyvis sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis Skelbimai.ukzinios.lt savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi Skelbimai.ukzinios.lt duomenų bazėje neribotą laiką. Veiklos dalyvis pateikia savo duomenis Skelbimai.ukzinios.lt tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.
6.2 Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis arba prisijungiant prie sistemos, ši registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
6.3 Vartotojas sutinka, kad jo pateikti kontaktiniai duomenys būtų naudojami reklaminiais tikslais siunčiant jam įvairaus pobūdžio informaciją. Siųsdamas žinutę skelbimo autoriui, registruodamasis į atvirų durų dienas, skambindamas ar palikdamas kontaktinius duomenis kitose formose Vartotojas sutinka, kad jo nurodyti kontaktiniai duomenys ir parašytas tekstas būtų perduoti skelbimo autoriui - kuris (arba su juo susijęs asmuo) gali tiesiogiai susisiekti su Vartotoju atsakydamas į pateiktą užklausą ir/ar pateikdamas reklaminę informaciją.
6.4. Vartotojo duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.
6.5. Skelbimai.ukzinios.lt saugo veiklos dalyvių, vartotojų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant Skelbimai.ukzinios.lt paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

7. Autorinės teisės

7.1 Skelbimai.ukzinios.lt yra visų teisių į interneto svetainės adresu Skelbimai.ukzinios.lt turinį bei Skelbimai.ukzinios.lt duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas interneto svetainės adresu Skelbimai.ukzinios.lt turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško Skelbimai.ukzinios.lt leidimo, yra autorinių teisių pažeidimas, atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Skelbimų davėjams, jų Skelbimų atžvilgiu.
7.2 Veiklos dalyvis sutinka, kad Skelbimai.ukzinios.lt turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas ir kitą turinį reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės veiklos dalyvio informacijos. Nei Skelbimai.ukzinios.lt, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ar kitą veiklos dalyvio publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti veiklos dalyviui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

8. Sąlygų keitimas

8.1 Skelbimai.ukzinios.lt turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles. Jei jūs dalyvausite Skelbimai.ukzinios.lt veikloje po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad jūs su jais sutinkate.

9. Taikytina teisė

9.1 Skelbimai.ukzinios.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Skelbimai.ukzinios.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.